Automatyzacja testów dostępności | Accens

Automatyzacja testów dostępności

Co nas wyróżnia?

Doświadczenie w automatyzacji testów

Robiliśmy to już dziesiątki razy.

Automatyzowaliśmy testy aplikacji webowych i mobilnych dziesiątki razy. Wiemy, jakie problemy możesz napotkać oraz jak im zapobiec. Wspólnie dobierzemy narzędzia, które najlepiej sprawdzą się w Twojej organizacji.

Przeczytaj o narzędziach wykorzystywanych w testach na produkcji

Rysunek chłopca na wózku inwalidzkim wjeżdżającego po platformie do autobusu.

Automatyczne testowanie dostępności

Wsparcie we wdrożeniu automatyzacji na każdym etapie