Polityka prywatności | Accens

Polityka prywatności

Accens spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

 

Informacje o Administratorze danych:

Niniejszy dokument określa zasady prywatności, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,  w Accens sp. z o.o. (dalej jako „Accens”). Administratorem danych jest Accens sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców.

KRS: 0000953624, NIP: 6751761369, REGON: 52121261200000.

Adres strony internetowej: https://accens.pl, https://accens.io

Kontakt email: contact@accens.io

 

Dane osobowe:

Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez klientów i użytkowników. Ponadto może gromadzić następujące dane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

 • informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej, szczególnie podczas zapisu na newsletter, czy skorzystania z formularza kontaktowego;

 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Accens używa „cookies”, a wyrażenie zgody na nie pozwala na ich użycie zgodnie z ich przeznaczeniem, również podczas kolejnych wizyt.

Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i cyfr. Pliki te są wysyłane przez stronę internetową, a następnie zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu. W cookies zapisane są informacje, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ciasteczka używane są do optymalizacji procesu korzystania ze strony internetowej, a także do gromadzenia danych statystycznych.

Cookies pozwalają między innymi na:

 • gromadzenie danych statystycznych, które są niezbędne do ulepszenia, a także optymalizacji strony internetowej,

 • utrzymanie sesji użytkownika, który nie musi za każdym razem wpisywać loginu i hasła, gdy przełączy na inną zakładkę),

 • dopasowanie strony internetowej do preferencji użytkownika (pliki cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia, z którego korzysta).

Zgodę na pliki cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, co może jednak obniżyć funkcjonalność.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów i użytkowników Accens. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 • administrowania naszą stroną internetową i biznesem;

 • personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

 • przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;

 • wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

 • wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);

 • przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);

 • dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);

 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą działalnością;

 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

 • innych zastosowań;

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

 

Komu i kiedy możemy ujawnić Twoje dane osobowe

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Dane osobowe będziemy przechowywać:

 • w zakresie i przez czas, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Z zastrzeżeniem powyższych zasad, do chwili otrzymania żądania ich usunięcia od osoby uprawnionej.

 

Twoje prawa 

Możesz domagać się:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.

 • Modyfikacji swoich danych osobowych.

 • Zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

 • Usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń wprowadzonych przepisami prawa.

 

Zmiany polityki prywatności

Zmiany w niniejszej polityce będą dokonywane w celach dostosowania zasad przetwarzania danych do wymogów prawa lub zmian organizacyjnych w Accens, a wpływających na przetwarzanie danych.