Nasze projekty: Szkolenie z dostępności dla producenta oprogramowania

Autor: Dariusz Drezno

Wyzwanie

Zadanie jakie postawiono przed zespołem rozwijającym sztandarowy produkt klienta nie było łatwe. Polegało na stworzeniu strategii zapewniania dostępności oraz zintegrowaniu jej z istniejącymi rozwiązaniami ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD). Pierwszym krokiem miało być uświadomienie i przeszkolenie zespołu odpowiedzialnego za rozwój platformy, w szczególności testerów i programistów interfejsu użytkownika (frontendu).

Zdjęcie. Tomasz Bonior siedzi naprzeciwko monitora i mikrofonu podczas zdalnego szkolenia.

Głównym impulsem do inwestycji w dostępność były oczekiwania dużej firmy używającej systemu naszego klienta na co dzień.

Dodatkowym wyzwaniem był czas - zarówno szkolenie jak i pierwsze usprawnienia w obszarze dostępności musiały nastąpić bardzo szybko, w najnowszej wersji systemu.

Ponieważ uczestnicy szkolenia pracują głównie zdalnie i znajdują się w kilku krajach szkolenie musiało mieć formę on-line i być przeprowadzone w języku angielskim.

Rozwiązanie

Projekt rozpoczęliśmy od wykonania testów dostępności małego fragmentu systemu klienta. Dostarczony przez nas raport sprawdzający zgodność z WCAG 2.1 na poziomie AA pozwolił ocenić nasze kompetencje i w efekcie przystąpiliśmy do planowania szkolenia.

Ośmiogodzinne szkolenie dostarczane w ciągu jednego dnia za pomocą platformy Teams byłoby nieefektywne i blokowało uczestników na cały dzień. Zdecydowaliśmy więc o podzieleniu go na 4 dwugodzinne bloki:

Drugi moduł kończył się pracą domową dla chętnych, a całe szkolenie podsumowywał quiz sprawdzający w jakim stopniu uczestnicy przyswoili sobie podstawową wiedzę i umiejętności.

Aby umożliwić jak największą interakcję z uczestnikami (pytania, przykłady z życia, dyskusje) wspólnie z klientem podzieliliśmy uczestników na cztery 10-12 osobowe grupy. Słuchacze otrzymali możliwość zapisania się na poszczególne moduły szkolenia w terminie, który najbardziej im odpowiadał i nie kolidował z codziennymi obowiązkami.

Rezultaty

W ciągu niecałych dwóch tygodni przeprowadziliśmy 16 zdalnych sesji szkoleniowych, dla około 10 osobowych grup uczestników. Każda sesja trwała od 90 do 150 minut.

Już w trakcie trwania szkolenia niektóre błędy dostępności zostały wyeliminowane!

Na pytanie w ankiecie poszkoleniowej “Czy polecił(a)byś to szkolenie innym?” wszyscy respondenci odpowiedzieli twierdząco:

Wykres kołowy przedstawiający, że 100% ankietowanych wybrało opcję Tak

Wszyscy uczestnicy uznali również, że zdobyte umiejętności i wiedzę zastosują w swojej codziennej pracy:

Wykres kołowy przedstawiający, że 100% ankietowanych wybrało opcję Tak

Sprawdź czy podobne szkolenie byłoby przydatne dla Ciebie

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty szkoleń z dostępności lub po prostu skontaktuj się z nami i porozmawiajmy.

W czasie konsultacji postaramy się rozpoznać Twoje potrzeby i sprawdzimy czy jesteśmy w stanie pomóc.