Nasze projekty: Warsztaty z dostępności cyfrowej dla Muzeum Krakowa

Autor: Kacper Mikocki

Wyzwanie

Klientowi zależało na przeszkoleniu pięcioosobowego zespołu z możliwie jak najszerszego zakresu zagadnień związanych z dostępnością cyfrową. Ponieważ uczestnicy posiadali już wiedzę na temat osób z niepełnosprawnościami, podczas warsztatów należało skupić się na przykładach dobrych i złych praktyk znajdujących się na popularnych stronach i w aplikacjach. Ważnym celem była także konsultacja i ocena tworzonych przez pracowników muzeum dostępnych rozwiązań cyfrowych.

Rysunek ciemnoskórej dziewczyny z aparatem słuchowym siedzącej przed monitorem laptopa. Dziewczyna wykonuje gesty w języku migowym.

Warsztaty zostały przeprowadzone stacjonarnie, w siedzibie klienta. Pozwoliło to na bezpośredni kontakt i pozytywnie wpłynęło na efektywność nauki. Współpraca z dwójką trenerów, z których jeden jest osobą niewidomą umożliwiła bardzo płynne adresowanie pytań i pokazanie jak w praktyce końcowi użytkownicy z niepełnosprawnościami odbierają ofertę muzeum.

Rozwiązanie

Było to szkolenie "szyte na miarę". Po zapoznaniu się z wymaganiami dotyczącymi zakresu warsztatów, przystąpiliśmy do tworzenia agendy i zbierania przykładów dobrego i złego zapewnienia dostępności cyfrowej.

Warsztaty miały trwać cztery godziny i aby pokryć szeroki zakres tematów związanych z dostępnością cyfrową, zdecydowaliśmy, że należy podzielić je na trzy bloki tematyczne:

Jak osoba z niepełnosprawnością wzroku korzysta ze stron internetowych i aplikacji mobilnych?

W części tej przedstawiliśmy desktopowe oraz mobilne czytniki ekranu, zaprezentowaliśmy demo korzystania z dostępnych i niedostępnych stron przez osobę niewidomą oraz opowiedzieliśmy o najczęściej występujących błędach dostępności na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.

Jak samodzielnie testować strony internetowe i aplikacje mobilne?

Tę część rozpoczęliśmy od prezentacji narzędzi wspomagających manualne testy dostępności stron internetowych. Następnie pokazaliśmy przykładowy test przeprowadzony z wykorzystaniem tych narzędzi. W kolejnym kroku zademonstrowaliśmy dostępne na rynku narzędzia wspomagające testy dostępności aplikacji mobilnych i również przeprowadziliśmy przykładowy test z ich użyciem.

Ćwiczenia z wykorzystaniem czytników ekranu

Ostatnią z części spotkania przeznaczyliśmy na ćwiczenia z wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W jej trakcie uczestnicy prezentowali nam stworzone przez siebie strony i aplikacje, a następnie wspólnie z nami sprawdzali ich dostępność. Jeśli podczas testów natrafiano na problemy z dostępnością, to rekomendowaliśmy sposoby na ich poprawę, odpowiednio do wykorzystywanej technologii.

Rezultaty

Uczestnikom udało się nie tylko przetestować wybrane strony, ale również wypróbować kilka z rekomendowanych przez nas poprawek.

Forma warsztatu pozwoliła pracownikom muzeum aktywnie angażować się w dyskusję i samodzielnie próbować różnych narzędzi i rozwiązań.

Całość szkolenia została podsumowana przez pełnomocnika dyrektora muzeum do spraw dostępności w liście, który z przyjemnością dołączyliśmy do naszej kolekcji referencji.

Praca na rzecz dostępności instytucji kultury z naszego miasta dała nam ogromną satysfakcję i uczucie, że realnie wpływamy na dostępność w naszym najbliższym otoczeniu.

Sprawdź czy podobne szkolenie byłoby przydatne dla Ciebie

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty szkoleń z dostępności lub po prostu skontaktuj się z nami i porozmawiajmy.

W czasie konsultacji postaramy się rozpoznać Twoje potrzeby i sprawdzimy czy jesteśmy w stanie pomóc.