Nasze projekty: Wprowadzenie do testowania dostępności aplikacji mobilnych

Autor: Dariusz Drezno

Wyzwanie

Celem było przedstawienie tematu tworzenia i testów dostępnych aplikacji mobilnych (Android i iOS) podczas spotkania Gildii Accessibility gromadzącej testerów i programistów tworzących "appki" na zamówienie.

Zrzut ekranu. Uczestnicy szkolenia na platformie teams, kilkadziesiąt uśmiechniętych twarzy.

Bardzo ważnym dla klienta było to, żeby zainteresować tematem jak największą liczbę uczestników i dodatkowo zmotywować ich do dalszego zgłębiania tematu.

Z uwagi na rozproszenie zespołu należało je przeprowadzić w formie on-line.

Rozwiązanie

Dwugodzinne wydarzenie odbyło się według następującego planu:

  1. Jak aplikacji mobilnych używają osoby niepełnosprawne (w wykonaniu niewidomego testera).

  2. Ręczne i automatyczne wykrywanie podstawowych problemów dostępności aplikacji mobilnych.

  3. Testowanie dostępności w całym cyklu wytwarzania oprogramowania.

Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystano Microsoft Teams - dzięki udostępnieniu obrazu i dźwięku uczestnicy mogli doświadczyć w jaki sposób korzystają ze smartfona osoby niewidome i sprawdzić jak w praktyce są wykorzystywane wbudowane w urządzenia mobilne technologie asystujące.

Pokazaliśmy m.in. jak testować dostępność aplikacji mobilnych z użyciem czytników ekranu TalkBack (Android) i VoiceOver (iOS) oraz jak używać przełączników dzięki Switch Access (Android) i Switch Control (iOS). Omówiliśmy również automatyczne skanery dostępności - Accessibility Scanner i Accessibility Inspector.

Rezultaty

W ankiecie przeprowadzonej wśród uczestników spotkanie oceniono na 4,66 w pięciostopniowej skali.

Zdecydowana większość zadeklarowała użyteczność zdobytej wiedzy w codziennej pracy oraz chęć udziału w kolejnych spotkaniach i warsztatach dotyczących dostępności cyfrowej.

Na pytanie w ankiecie poszkoleniowej “Czy zachęcił(a)byś innych do wzięcia udziału w takim spotkaniu?” niemal wszyscy respondenci odpowiedzieli twierdząco:

Wykres kołowy pokazujący 40 odpowiedzi "Tak" i jedną "Nie".

Również praca naszych trenerów spotkała się z pozytywnym odzewem, zapytani "Czy rekomendowalibyście tych trenerów?", uczestnicy odpowiadali następująco:

Wykres kołowy pokazujący 40 odpowiedzi "Tak" i jedną "Nie".

Sprawdź czy podobne szkolenie byłoby przydatne dla Ciebie

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty szkoleń z dostępności lub po prostu skontaktuj się z nami i porozmawiajmy.

W czasie konsultacji postaramy się rozpoznać Twoje potrzeby i sprawdzimy czy jesteśmy w stanie pomóc.